Návrh nových stanov
TJ Sokol Čavisov, z.s.

Dle zákona č. 89/2012Sb (nový občanský zákoník) byl zrušen zákon č.83/1990Sb o sdružování občanů a od 1.1.2014 jsme se stali
ex lege  spolkem, který je zapsán ve veřejném rejstříku. Z tohoto pro nás plynou povinnosti, které musíme splnit do 30.6.2016. Jednou z těchto povinnosti je schválení nových stanov. Tímto Vám stanovy předkládáme k případnému připomínkování.ZPĚT