Dětský den - 2016

V sobotu 28.5.2016 se 200 dětí dočkalo, na našem hřišti, v obci a jejím okolí proběhl "Dětský den s pohádkovou procházkou".
Počasí nám vycházelo, ale pak se pokazilo a závěr nám propršel. I tak se děti bavily a rodiče s nimi.
Velký dík patří všem, kteří se na přípravě a fungování Dětského dne podílejí, těm kteří se snaží děti pobavit na trati, těm kteří se jím věnují na hřišti.
V neposlední řadě musíme poděkovat i všem sponzorům a partnerům.

Další plánované akce: