Dėkujeme sponzorųm, maskám na trati a všem, kteøí se starali o zábavu dėtí na høišti a podíleli se na zajištėní Dėtského dne.Do galerie byly vloženy fotografie.