Vážení pøíznivci,

tak nám skončily dvė pro nás náročné, ale skvėlé akce a to Čavisovská 100 a Dėtský den.

Dėkujeme všem co nám pomáhali s pøípravou a snažili se, aby akce byly úspėšné.

Dejte nám malou chvíli na zpracování fotek.